tisdag 18 maj 2010

Verifiera och Validera
...enkla begrepp som det är lätt
att blanda ihop.

Jag har vid ett flertal tillfällen träffat på förvirrade föreläsare och kolumnister som veriferat och validerat om vartannat. Nedan presenteras en enkel bild som gör det hela tydligare och mer precist, vilket gynnar oss alla.
PDF

Inga kommentarer: