söndag 16 maj 2010

Effektiv Kravhantering
- komponentbaserat agilt kravhanteringsarbete!
Idag vet alla att kvaliteten på en slutprodukt i hög grad beror av kvaliteten på kravarbetet och att kravhanteringen bör ses som en kontinuerlig aktivitet genom hela produktens livscykel.
pdf

Inga kommentarer: