tisdag 18 maj 2010

Icke-Funktionella Krav
...en enkel introduktion till de ofta
bortglömda "mytomspunna" kraven
Ett icke-funktionellt krav eller "egenskapskrav", motsvarar hur bra produkten gör det den ska göra, de kvaliteter och egenskaper som produkten måste ha, HUR de identifierade funktionerna uppför sig och vilka egenskaper funktionerna skall ha.
PDF

Verifiera och Validera
...enkla begrepp som det är lätt
att blanda ihop.

Jag har vid ett flertal tillfällen träffat på förvirrade föreläsare och kolumnister som veriferat och validerat om vartannat. Nedan presenteras en enkel bild som gör det hela tydligare och mer precist, vilket gynnar oss alla.
PDF

The Project Agility Profile
En mental modell för enkel
klassificering av projekt

Hur vi tänker kring begreppen är helt avgörande för hur vi spontant reagerar och formar idéer. Genom att klassificera projekt med hjälp av enkla begrepp är det lättare att förmedla viktiga förenklingsprinciper inom krav och processarbete, så att både teamkänslan och kreativiteten ökar.
PDF

Presentation of Assignment ExperiencePresentation of decision traces in external projects is a as a Powerful Knowledge Transfer!
It is important to Enhance Knowledge Transfer and Pair-working at any company (and especially in a consultancy firm), to display personal experiences and passionate approaches, and give insight to REAL customer projects and organisations. This is a simple format for Assignment Experience Presentations.
PDF

Boost your CV with mistakes!How to describe any experience
in a positive way

How do you learn to ski? By reading a book and watching tutorials? No way! How many times do you think a good freestyle skier has fallen on his face in the snow? Many times! If you only act/live inside your comfort zone you will never develop and learn new skills! In fact falling and making mistakes is the best way to learn. So tell people about your learning journey that never ends!
PDF

The Blackbox–Whitebox distinction
A simple discussion about the Blackbox–Whitebox distinction in Use Case Modelling.
This short text is written with the aim to clear some confusions and to make all people more aware and proactive in the use case driven development.
Often, even experienced modelers have problems with the distinction between what should be modeled at a certain level versus what is known...
PDF

SCRUM i ett Systemteoretiskt perspektiv
Systemteoretiska betraktelser som kan förbättra chanserna för ett lyckat Scrumprojekt
Jag avser i denna rapport (mycket) kort introducera Scrum som metod och därefter diskutera ett antal Scrum-detaljer utifrån systemteoretiskt perspektiv och hur Scrum tar till vara och representerar de grundläggande idéerna från Takeuchi & Nonaka, Senge och det Agila Manifestet. Slutligen avser jag sammanfatta några övergripande rekommendationer.
PDF

söndag 16 maj 2010

Begreppsmodellering
-för medvetna val vid utformande av effektiva IT-stöd
För att kunna skapa ett stabilt, flexibelt och pålitligt IT-stöd som effektivt stödjer och möjliggör verksamhetens mål krävs olika typer av beskrivande modeller som alla har begreppsmodellen som grund.

pdf

Effektiv Kravhantering
- komponentbaserat agilt kravhanteringsarbete!
Idag vet alla att kvaliteten på en slutprodukt i hög grad beror av kvaliteten på kravarbetet och att kravhanteringen bör ses som en kontinuerlig aktivitet genom hela produktens livscykel.
pdf

måndag 22 februari 2010

Axiomatiska bilder
"Axiomatiska bilder förtydligar och lyfter fram projektets gemensamma Antaganden och utgör en start- och referenspunkt för tänkandet"
pdf