söndag 16 maj 2010

Begreppsmodellering
-för medvetna val vid utformande av effektiva IT-stöd
För att kunna skapa ett stabilt, flexibelt och pålitligt IT-stöd som effektivt stödjer och möjliggör verksamhetens mål krävs olika typer av beskrivande modeller som alla har begreppsmodellen som grund.

pdf

Inga kommentarer: