tisdag 18 maj 2010

SCRUM i ett Systemteoretiskt perspektiv
Systemteoretiska betraktelser som kan förbättra chanserna för ett lyckat Scrumprojekt
Jag avser i denna rapport (mycket) kort introducera Scrum som metod och därefter diskutera ett antal Scrum-detaljer utifrån systemteoretiskt perspektiv och hur Scrum tar till vara och representerar de grundläggande idéerna från Takeuchi & Nonaka, Senge och det Agila Manifestet. Slutligen avser jag sammanfatta några övergripande rekommendationer.
PDF

1 kommentar:

Jan-Erik Sebestyen sa...

Detta är en bra artikel om Scrum, jag håller med om detta mesta fram till sista avsnittet som jag inte riktigt förstår. Att man kan sänka kostnader och ledtider i en verksamhet genom att reducera antalet komponenter och inbördes relationer är välbeprövat hos oss praktiker (jag är dock inte säker på om teoretikerna håller med). I detta avseende är Scrum ett föredöme. Jag håller med om att det saknas väl mycket för att modellen ska vara lättsåld hos chefer och ledning. Hur ska t.ex. en PO arbeta för att få fram sina resultat? Hur hanterar man alla korta ärenden som tenderar att belasta en utvecklingsorganisation? Hur prioriteras projekt och hur förhindrar man överbelastning i organisationen? Eftersom Scrum enbart tar upp en del av det operationella arbetet saknas allt strategiskt, och en hel del operationellt. Så visst har Scrum förenklat för mycket, men kanske inte just i de delar som modellen omfattar. Om vi pratar om ledning och organisering av ett enstaka projekt så är min erfarenhet av Agilt arbetssätt att man kan klara sig med ännu mindre dokumentation än vad som är fallet i Scrum. Att produkten, och arbetet med denna, behöver dokumentation i form av ritningar, prototyper och protokoll från labbkörningar (t.ex. för en maskin) är en helt annan sak.
Den största svagheten med Scrum, för det ändamål den är framtagen, är att den inte sätter begränsningar på ambitionsnivån (eller förmår sätta). Ett Scrum projekt är svårt att styra för en PO jämfört med andra Agila metoder enligt den återkoppling jag får. Projektteamet har ofta högre ambitioner än PO, och Scrum kan inte riktigt hantera detta.