tisdag 18 maj 2010

The Project Agility Profile
En mental modell för enkel
klassificering av projekt

Hur vi tänker kring begreppen är helt avgörande för hur vi spontant reagerar och formar idéer. Genom att klassificera projekt med hjälp av enkla begrepp är det lättare att förmedla viktiga förenklingsprinciper inom krav och processarbete, så att både teamkänslan och kreativiteten ökar.
PDF

Inga kommentarer: